REKLAMASJON

Dersom der foreligger en feil eller mangel ved varen du mottar, må du innen rimelig tid etter at du oppdager dette gi oss skriftlig beskjed om at du påberoper deg mangelen. Send oss i så fall en e-post med informasjon til post@plystre.no. Vi vil da kunne informere deg om hvordan du går frem videre. Fullstendige regler om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp(forbrukerkjøpsloven).


Ved spørsmål, vennligst kontakt oss på kundeservice post@plystre.no, så hjelper vi deg!